Tai Chi Chuan – Initiation

Sophrologie et sommeil

Nei Dan Qi Gong

Yoga

Sophrologie

Shiatsu

Qi gong

Méditation sophrologie

Yoga du rire

Yoga matinal